04.09.2013 - OIF

Kunstgressbanene: Utsettes til våren

KGB31.08

OIFs hovedstyre vedtok tirsdag kveld å utsette legging av kunstgress på de to nye banene til våren 2014.

Årsaken er risiko for skader og store merkostnader ved legging i oktober, slik det har vært planlagt. Fagfolk fraråder å lime kunstgresset i år etter to tilfeller der nye baner er påført store skader.

En ny type lim skal være robust nok til å tåle legging seinhøstes. Det viser seg likevel at baner har revnet i skjøtene ved mye regn og kjølig vær. I tillegg til merutgiftene, gir dette store forsinkelser.

Orkla Maskin kommer til å gjøre ferdig alt annet arbeid i høst, inkludert lysanleggene. Bare avretting og liming av kunstgresset vil gjenstå. Kunstgresset kommer trolig til å bli lagt i månedsskiftet mai/juni for å sikre gode forhold. Da vil banene kunne tas i bruk i midten av juni.

- Vi får noen måneder ekstra med dårlig plass, men dette er et anlegg idretten skal ha glede av i mange tiår. For mye penger står på spill til at det er verdt risikoen å legge kunstgresset i høst, sier daglig leder Rudolf Larsen i OIF.

Kostnadsoverslag for elleverbanen med undervarme (Orkla Maskin Arena) og sjuerbanen (uten varme) er nå ca 12 millioner kroner. OIF jobber fortsatt med finansiering for å redusere lånegjelda. Andelssalget går videre. Bruk konto 4270.14.23911 for å hjelpe OIF, Idrettsparken og alle fotballspillende barn på Orkanger.

Vedtaket i OIFs hovedstyre om å utsette ferdiggjøring ble tatt etter et informasjonsmøte med OIF Fotball og OIF Anlegg. Det var enighet om ikke å gamble med anlegget og økonomien.

Orkla FK skal etter planen starte rehabilitering av sin bane når OIFs anlegg på ballsletta er ferdig.