11.02.2021 - OIF

Medlemsavgift 2021

Om kort tid vil Orkanger IF fakturere ut medlemskontingent for 2021. 

Melding om faktura på kontingent fra OIF vil bli sendt ut per oppført e-postadresse og telefonnummer.

Etter ca. 14 dager vil det også bli sendt ut på papir til de som ikke har betalt.

Betal gjerne på https://minidrett.nif.no

Medlemskapet gjelder til den dagen det blir sagt opp skriftlig.

Alle som bedriver idrett i regi av Orkanger IF må være medlem. Det samme gjelder trenere, lagledere og andre som har verv i klubben. 

Klubbmedlemskap gjelder fra 1. januar og ut kalenderåret. For nye medlemmer faktureres denne fortløpende gjennom året.

Årsmøtet 2020 vedtok følgende satser for medlemskap i OIF for 2021;

Barn kr 150,-

Voksen kr 250,-

Ønsker du å bli medlem i OIF - ta enten kontakt på e-post daglig.leder@orkanger-if.no og oppgi navn, fødselsdato, adresse, telefon eller e-post. Du kan også bli medlem via Min Idrett