17.01.2020 - OIF

Medlemskap 2020 i Orkanger IF

 

Orkanger IF har i dag sendt ut medlemskap for 2020 på e-post og sms. Spørsmål rundt medlemskap ta kontakt på e-post daglig.leder@orkanger-if.no

For å ta del i Orkanger IF sine aktiviteter må en være medlem av klubben. Medlemskapet er personlig og gir deg både rettigheter og plikter. I Orkanger IF har vi individuelle medlemskap, barn kr 100 og voksen kr 200,-

Medlemskap i Orkanger IF gir deg tale- og stemmerett på klubbens årsmøte, men også  muligheten til å ta på verv i OIF.

En betaler bare en medlemskontingent, uavhengig av antall idretter en utøver i OIF. Medlemsavgift i Orkanger IF blir fakturert i løpet av januar hver måned. I tillegg til medlemskontingent kommer det også en aktivitetsavgift/treningsavgift for den enkelte gruppe en utøver idrett i. 

Ditt medlemskap er gjeldende frem du skriftlig sier opp medlemskapet.

 Ved å være medlem i Orkanger IF er du som medlem med på å sikre og opprettholde aktiviteten i Idrettsparken og i Ulvåsen.

OIF står årlig for 220 000 timer med aktivitet, hvor vi har 250 aktivitetsledere og ca 1400 aktive medlemmer. Totalt med all dugnadsarbeid legges det ned årlig over 50 000 dugnadstimer som tilsvarer ca 25 årsverk.

Er du ikke medlem av Orkanger IF men kunne tenke deg å bli medlem eller støtte oss, kan du bli det ved å følge linken http://medlemskap.nif.no/26821

Takk til alle dere som støtter opp om Orkanger IF