22.02.2022 - OIF

Medlemskap 2022

0001

 Faktura for medlemskontingent 2022

Medlemskontingenten for Orkanger Idrettsforening for 2022 sendes ut i disse dager, og avgiften blir liggende på din bruker på Min Idrett.

Opplever du problemer med å logge deg inn på Min Idrett ta kontakt med undertegnende så sender vi fakturaen per e-post til deg.

Medlemskapet gjelder til det blir sagt opp skriftlig.

Merk; Fakturaen sendes først ut på e-post, og varsles via SMS til dem som vi har registrert epostadresse og/eller mobiltelefonnummer til, og deretter vil faktura som ikke er betalt innen ca. 14 dager også bli sendt ut på papir.

Vi oppfordrer alle til å logge seg på https://minidrett.no for å sjekke og oppdatere sine registrerte opplysninger. Dersom du ikke får logget deg på tar du bare kontakt med oss så får du hjelp til påloggingen.

Ønsker du å bli  medlem i Orkanger IF kan dette gjøres enten via; https://medlemskap.nif.no eller via e-post til daglig.leder@orkanger-if.no (skriv inn navn, fødselsdato, telefonnummer og e-post)

Hvorfor er det viktig å være medlem av et idrettslag:

  • Alle som deltar i organisert idrett, skal være medlemmer av et idrettslag.
  • For å bli valgt inn i styreverv må en være medlem
  • For å kunne stemme, ha tale og forslagsrett på årsmøte
  • Fra en bestemt alder inngår det forsikringer.
  • Vi ønsker å holde en lav pris på medlemsavgiften i OIF. 250,- kroner for voksne og 150,- kroner for barn/ungdom
  • Orkanger IF får tilskudd fra kommunen og NIF for hvert medlem.

Hvert medlem er viktig. I dag fordeles offentlig støtte ut fra antall medlemmer.

For å opprettholde dagens aktivitetsnivå, er Orkanger IF avhengig av våre betalende medlemmer.

Å være medlem i Orkanger IF forplikter ikke deg til noe, men for OIF er det viktig. En større medlemsmasse gjør det lettere for idrettslaget å holde aktiviteten oppe, både innen sport og anleggene i Idrettsparken og i Ulvåsen.

Takk for din støtte og velkommen som medlem!