08.04.2015 - OIF

Midt-Norsk Mesterskap

Gjeldende logo MNM 2015

Forberedelsene til høstens Midt-Norske Mesterskap i orientering er godt i gang.

På den offisielle hjemmesiden for mesterskapet vil det etter hvert komme mer stoff og flere opplysninger.
www.mnm2015.no