11.02.2016 - OIF

Årsmøte i Orkdal Idrettsråd

Ann idrettsradet

Styret innkaller til Årsmøte i Orkdal Idrettsråd, torsdag 17.mars 2016 kl.18.00 i Orklahallen.

På dagsorden:

Vanlige årsmøtesaker.

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, må sendes leder i Orkdal Idrettsråd senest 2 uker før årsmøtet.

Representasjon på årsmøtet med stemmerett, valgt eller oppnevnt av idrettslagets styre;
- Idrettslag med inntil 500 medlemmer; 2 representanter
- Idrettslag med 501 - 1000 medlemmer; 4 representanter
- Idrettslag med over 1001 medlemmer; 5 representanter

Ut over ovennevnte kan alle medlemmer av et idrettslag i Orkdal kommune møte på årsmøtet, men da uten stemmerett.

Enkel servering. Velkommen!

Styret i Orkdal Idrettsråd