28.03.2016 - OIF

Geir Knutzen fortsetter som OIF-leder

Geir Knutzen

Orkanger Idrettsforening holdt årsmøte mandag 14. mars og Geir Knutzen ble enstemmig gjenvalgt som OIF-leder.

Med seg i hovedstyret har han følgende:

Nestleder John Ivar Evjen (ikke på valg)
Kasserer Tor Bach (gj.valg)
Styremedlemmer: Anne-Kristin Fjellstad (Ny), Stein Ove Aanonsen (Ny), Marte Frotjold (ikke på valg), Liv Janne Syrstad (ikke på valg).

Varamedlemmer: Berit Solem (Ny), Marit Figenschau (ikke på valg) og Atle Olav Sognli (gj.valg).