21.03.2017 - OIF

OIF søker daglig leder i 100 % stilling

Annonse 2017 1

Orkanger Idrettsforening søker daglig leder i 100 % stilling. Søknadsfristen er 28. mars.

Annonse 2017 3