17.03.2017 - OIF

Seminar om inkludering og rekruttering i idrettslag

inkludering

Idrettsrådet i Trondheim inviterer til seminar  30.mars der tema er rekruttering og integrering i idrettslag. Idrettsrådet i Orkdal oppfordrer til deltakelse.

Seminaret holdes i  Trondheim Spektrum, torsdag 30. mars kl.18.00-20.45 i sal K4 inngang 4.

Ifølge invitasjonen er målet med ordningen Inkludering i idrettslag å inspirere til fysisk aktivitet i nærmiljøet og inkludere barn og ungdom i idrett, gjennom å motvirke økonomiske og kulturelle barrierer som er til hinder for å delta.

På seminaret stilles følgende spørsmål: Hvordan kan vi rekruttere og inkludere minoritetsbarn, og særskilt jentene i fritidsaktiviteter i nærmiljøet?  «Minoritetsjenters deltagelse i idrett og annen frivillig fritidsaktivitet» er hovedtema denne kvelden.

Målgruppe: Idrettslag, offentlige etater og frivillige som er i kontakt med barn, unge og flyktninger.

Jo Stein Moen - fotballeder, kommunikasjonsrådgiver og politiker er ordstyrer og tar oss gjennom kvelden

PROGRAM

18.00 Åpning v/ IRT

18.10 "Idretten som arena for mestring og inkludering" v/ Zaineb Al-Samarai (styreleder i Holmlia Sportsklubb).

18.40 "Mangfold og toleranse" Innlegg og dialog med Kolstad Fotball og Astor FK.

19.10 Pause.

19.20  "Mangfold og toleranse"  Innlegg og dialog med Utleira IL og Kattem IL.

19.50  "Hva ønsker OPAL at klubbene kan bidra med – og hvordan?" v/ Hilde Torunn Aas.

20.00  "Hvordan kan frivillig.no bli et viktig verktøy i arbeidet?" v/Siri Ann Bekeng.

20.30  Diskusjon og oppsummering

20.45 Slutt

Kontaktperson Gina Thrane,  gina.thrane@idrettsforbundet.no
Registrer
deg her for påmelding, frist 24. mars. Arrangementet er gratis.