29.03.2017 - OIF

De har tatt idrettsmerke i 50 år

2 Geir Per Roar. Strand Ivar. Hidle

På OIFs årsmøte onsdag 29.mars ble to idrettsmerke-veteraner hedret med Norges Idrettsforbunds Diplom for å ha tatt idrettsmerkeprøver i 50 år: Ivar Hidle (80 år) og Per Roar Strand (67 år).

Årsmeldinger, årsmøtereferat og valg, se her

Leder i OIF, Geir Knutzen, overrakte diplom, gratulasjoner fra Norges Idrettsforbund og blomster fra OIF til de to veteranene. På årsmøtet møtte også Thor Isdahl som fikk samme hederen for 2 år siden, og har altså tatt merkeprøvene i 52 år! Alle tre er skjønt enige om at OIFs Friidrettsavdeling må på plass så snart som mulig etter et år uten aktivitet. Det flotte friidrettsanlegget ligger klart og brukes aktivt av både trimmere og skole-elever. Nå må også organisert friidrett komme i gang.

Selv om friidrett ikke kan skilte med mange aktive, så har OIF hatt et av sine mest aktive år. 2016 var året da OIF passerte 2000 medlemmer og har aktivitetstilbud i ni avdelinger: Atlet, dans, håndball, fotball, orientering, ski, skotthyll, svømming og turn. I tillegg har OIF egen anleggsavdeling som har ansvar for drift av foreningas mange anleggsprosjekt - deriblant Idrettsparken og det nye flerbrukshuset som er under etablering på Nedre Rømme.

Årsmeldingene til hovedlaget og alle avdelingene vitner om ei forening med et unikt aktivitetstilbud til barn og unge i Orkanger og omegn. Foreninga har ei omsetning på over 10 millioner og er i disse dager i ferd med å ansette daglig leder i 100% stilling. Søknadsfristen har akkurat gått ut og styret er i gang med ansettelsesprosessen. På årsmøtet kunne Geir Knutzen fortelle om mange interessante søkere.

Avtroppende leder i OIF Anlegg, Øyvind Togstad avsluttet årsmøtet med en orientering om prosjekt Flerbrukshus. Alt er nå klart for bygging etter en periode med riving av det gamle fjøset og rydding av området.

Geir Knutzen var ikke på valg på årsmøtet, så han fortsetter som OIF-leder. Det ble imidlertid valgt ny nestleder. John Ivar Evjen ønsket ikke gjenvalg etter flere års styreverv som både leder og nestleder. Ove Aanonsen tar nå over som nestleder. Han er heller ingen fersking som OIF-tillitsvalgt, men har fortid som mangeårig styremedlem i OIF fotball.

F.v. Per Roar Strand, Ivar Hidle og Thor Isdahl. 

4 Per Roar Ivar Hidle Thor Isdahl

F.v. Nestleder Ove Aanonsen og leder Geir S. Knutzen.

3 Ove Geir

 F.v. OIF-leder Geir S. Knutsen og veteranene Per Roar Strand og Ivar Hidle.

2 Geir Per Roar. Strand Ivar. Hidle

 Per Roar Strand startet med å ta idrettsmerkeprøver i 1967 da han var 18 år. I 50 år har han tatt prøvene. Her viser han fram kortet som beviser innsatsen!

5 Per Roar Strand

 F.v. OIF-leder Geir S. Knutzen takker av John Ivar Evjen som avsluttet en lang periode som leder og nestleder i OIF.

1 Geir John Ivar