22.03.2018 - OIF

Gjennomføring av Årsmøte OIF

Geir Knutzen Ove Aanonsen

OIF gjennomførte sitt årsmøte onsdag kveld (21.03.2018) i kubbhuset i Idrettsparken med et oppmøte på 25 stykker.

Hovedstyret kunne rapportere om høy aktivitet i gruppene og gode økonomiske tall for selve driften av idrettsforeningen. OIF har også i løpet av 2017 ansatt ny daglig leder i Anders Rotstigen Skjøld.

Det var var utgangen av 2017 registrert 1950 medlemmer i OIF, hvor av 1200 av disse er aktive medlemmer. 

Økonomien viste et overskudd i idrettsforeningen på kr 305 769 for 2017, og styret kunne orientere om at alt per dags dato lå tilrette for alle planer og budsjetter for byggingen av flerbrukshuset i Idrettsparken. Det er nå blitt gjennomført over 1500 timer med dugnad i det nye flerbrukshuset og etter planen skal huset stå ferdig i løpet av sommeren.

Etter over 10 år i styret i OIF (hvor av de 4 siste årene som leder) takket Geir Knutzen av i styret i OIF, og ny styreleder i OIF ble Stein Ove Aanonsen. Geir Knutzen takket av med å takke alle gruppene i OIF og alle de frivillige som gjør en fantastisk jobb for å skape aktivitet for barn og unge i Orkanger i Idrettsparken og i Ulvåsmarka.

OIF ser frem til å fortsette med den gode aktiviteten og det gode arbeidet også i 2018.

 

 

Tor Anders Geir OveOve Aanonsen