10.12.2015 - OIF

Ekstraordinært årsmøte i OIF

Orkanger Idrettsforening holder ekstraordinært årsmøte 12. januar 2016 kl. 19.00 i Klubbhuset, Idrettsparken.

Sakliste
1. Bygging av flerbrukshus på Nedre Rømme.
2. Finansiering av flerbrukshus på Nedre Rømme
3. Etablering av OIF Skotthyll

Hovedstyrets forslag til OIFs ekstraordinære årsmøte 12.01.2016.

1.    Bygging av flerbrukshus med dusj og garderober på Nedre Rømme

STYRETS FORSLAG TIL VEDTAK:

Ekstraordinært årsmøte i OIF 12.01.2016 vedtar å bygge flerbrukshus med dusj og
garderober på Nedre Rømme.

2.    Finansiering av flerbrukshus med dusj og garderober på Nedre Rømme  

Det er en forutsetning for gjennomføring av prosjektet at det er fullfinansiert med
kr. 19 100 000 før byggestart, og at det oppnås tilfredsstillende avtaler om låneopptak og avtale med Orkdal Kommune om punktfeste på kommunal eiendom på Nedre Rømme.

STYRETS FORSLAG TIL VEDTAK

Hovedstyret delegeres myndighet til å inngå avtale om nødvendig låneopptak i
Orkdal Sparebank:

1.    Kr. 5 200  000 som nedbetalingslån.
2.    Kr. 13 750 000 som mellomfinansiering av egenkapital/tilskudd, spillemidler og refusjon av merverdiavgift.

Styreleder og kasserer signerer i fellesskap på vegne av OIF. Kasserer gis fullmakt til å disponere anleggskonto.

3.    Etablering av OIF Skotthyll

STYRETS FORSLAG TIL VEDTAK

Det etableres utvalg for aktiviteten skotthyll, med OIF Skotthyll som navn.
Utvalget skal bestå av tre personer, som velges på det ordinære årsmøte i 2016.