13.03.2017 - OIF

Temamøte: Breddeidrett og doping

antidoping

breddeidrett dopingmoteSamarbeidspartnerne i Antidoping Orkdal inviterer til temamøte om "Breddeidrett og doping" i Orkdal kulturhus (kinosalen) mandag 20. mars kl.18.00-20.00.

På dagsorden står følgende problemstillinger:

  • Hva gjør idrettslaget for å skape sunne verdier?
  • Hvordan viser klubben sin holdning til doping?
  • Hva gjør dere hvis dere rammes av en dopingsak?

Alle idrettslagene i Orkdal er spesielt invitert, og selvsagt er alle andre også hjertelig velkommen til informasjon og debatt om et viktig tema.

Program:

«Doping angår det oss?» v/Antidoping Norge Oddbjørn Floan

Doping i breddeidretten v/fysioterapeut Eivind Selven

Kosthold og kosttilskudd v/kommunelege Jimmy Wikell

Rent Idrettslag v/Antidoping Norge Oddbjørn Floan
De som står bak Antidoping i Orkdal er følgende:
Orkdal kommune v/ Samordning av lokale kriminalitetsforebygende tiltak (SLT), Orkdal Idrettsråd, Antidoping Norge, MaxGym, 3T, Orkanger Fysioterapi og osteopati, Politiet, Orkdal vgs og Meldal vgs.