04.03.2021 - OIF

Ny dato for årsmøte i OIF

Årsmøtet i OIF er utsatt til 26. mai 2021.

Styret i OIF besluttet i går på styremøte og utsette årets årsmøte fra onsdag 25.03.21 til 26.05.21 kl. 18.00 i flerbrukshuset i Idrettsparken.

Vi tar forbehold om at tid og sted kan bli endret som en følge av restriksjoner i forbindelse med pågående pandemi. 

Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Forslag bes sendt til styret@orkanger-if.no . 

Fullstendig sakliste med saksdokumenter legges ut på klubbens hjemmeside. Saksdokumenter legges også ut i flerbrukshuset og kan ved anmodning fås via e-post til daglig.leder@orkanger-if.no

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og de må ha betalt kontingent. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.

Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen
Styret