20.05.2020 - OIF

Ny dato for årsmøte i Orkanger IF

Årsmøte i Orkanger IF er fastsatt til tirsdag 23 juni kl. 19.00 i Flerbrukshuset i Idrettsparken.

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. 

Endelig saksliste blir lagt ut senest en uke før årsmøtet.

Vi minner om følgende:

For å ha stemmerett må medlemmer ha fylt 15 år og ha betalt medlemskontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett

Vi ønsker alle medlemmer velkommen!