28.01.2020 - OIF

Ny lovnorm for Orkanger IF per 01.01.2020

Idrettstinget som er NIFs høyeste myndighet har på Idrettstinget 2019 vedtatt en rekke
endringer i NIFs regelverk som vil tre i kraft 1. januar 2020. Hovedstyret i Orkanger IF har derfor oppdatert lovnormen i tråd med dette (Styresak 36/19 på styremøte 12.12.2019)

 

Lovnorm-Orkanger-IF-010120.pdf

Viktig-informasjon-til-alle-idrettslag-nytt-regelverk-fra-1.1.2020.pdf

 

Mer informasjon fra idrettsforbundet; 

https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/diverse/nyhet---endringer-i-nifs-regelverk-fra-1.-januar-2020/