04.11.2014 - OIF

OIF fikk kulturprisen

KGB1

Orkanger Idrettsforening ble tirsdag kveld tildelt Orkdal kommunes kulturpris for 2014. OIF deler prisen med Orkdal IL.

Lagene får hedersprisen for den formidable anleggsutbygginga de har gjennomført de siste årene. Dugnadsinnsatsen i Idrettsparken og Knyken har gjort Orkdal til en mer attraktivt kommune. Bildet er fra den offisielle åpninga i Idrettsparken 1. juli.

Prisen ble delt ut under en festforestilling i kinosalen. Arrangementet markerte også 200-årsjubileet for Grunnloven. Dette er Orkdal kommunes begrunnelse for å hedre OIF:

"Orkanger idrettsforening har de siste åra stått for en storstilt oppgradering og fornyelse i Idrettsparken.
I 2013 ble det nye friidrettsanlegget med blant annet ny, flott løpebane tatt i bruk. I år er to nye kunstgrasbaner for fotball bygd ferdig, en 11-erbane og en 7-erbane.

Hele Idrettsparken har fått et flott løft og det er skapt trenings- og konkurransemuligheter for både ung
og gammel. Det har vært utvist stor dugnadsinnsats."

Formannskapet legger til at Orkdal kommune framstår som en langt mer attraktiv bo- og trivselskommune etter at disse anleggene (Idrettsparken og Knyken) er blitt realisert:

"Vi er alle stolte over det som er skapt. De to lagene fortjener derfor kommunens kulturpris for 2014", heter det i begrunnelsen.