18.11.2020 - OIF

OIF kveld 29.10.20

v2

Torsdag 29.10.20 gjennomførte hovedstyre ti OIF en " OIF kveld " for alle med styreverv i OIF.  

Som et ledd av den strategiprosessen i klubben, ønsker hovedstyre å arrangere en kveld i året hvor vi gjennomgår rutiner, ansvar, retningslinjer osv. for våre tillitsvalgte. På årets samling deltok alle avdelinger i OIF med 1 eller flere representanter.

Temaer for kvelden var;  OIF-kveld-2020.pdf

1. Hovedstyret

2. Økonomi (Regnskapsrutiner, avtaler og forpliktelser, søknader om støtte)

3. Sponsorer

4. Politiattester

5. Barneidrett

6. Utstyr og materiell

7. Rent idrettslag

8. Styremøter i OIF (saksliste, innkalling, referat)

9. Medlemsregistrering

10. Strategi   Strategi-OIF-2020-2025.pdf

11. Media og retningslinjer

12. Kommende årsmøte

13. Orkanger Idrett

14. Orkanger Idrettsforening 120 år i 2021

15. Forbedringsinnspill
Dokumenter fra kvelden vil bli lagt ut på hjemmesiden og sendt per e-post til avdelingene.
Takk for oppmøte