10.12.2004 - OIF

Orkanger Idrettsforening

Orkanger Idrettsforening,

Boks 61, 7301 Orkanger

Tlf OIF Klubbhuset: 72 48 09 75

Lagsleder Rudolf Larsen,mob.: 928 44 405
 

Orkanger Idrettsforening er en sammenslutning av Orkanger Idrettslag, stiftet 01.01.1901, Orkanger Turnforening, stiftet 08.11.1929, Idrettsforeningen Njardar, stiftet 01.04.1935, og Orkanger Atletklubb, stiftet 01.10.1945.
 

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF).

Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.