26.01.2023 - OIF

OIF Fotball søker leder til Orkla Sparebank Cup

last ned3

OIF Fotball arrangerer årlig Orkla Sparebank Cup i midten av september for barn og ungdom fra 6-14 år. Dette er det største idrettsarrangementet i Orkland kommune med rundt 2500 deltakere fra lag sør i Møre og Romsdal til nord i Trøndelag. I forbindelse med cupen settes det ned et eget arrangementsutvalg med frivillige som er med på planleggingen og gjennomføringen av cupen.

Utvalget består av 5-10 medlemmer, som hver har ulike ansvarsområder innenfor cupen (overnatting, bespisning, kampavvikling, dommere osv.).

Utvalget har ansvar for markedsføring, påmelding, praktisk gjennomføring, utvikle budsjett, innkjøp, søknad om godkjenning til Fotballkretsen og praktisk arbeid under selve cupen.

Lederen for Orkla Sparebank har det overordnede ansvaret for utvalget og gjennomføringen av selve cupen. Fotballstyret og daglig leder i OIF vil være behjelpelig og tilgjengelige for planleggingen og gjennomføringen av cupen.

Lederposisjonen vil honoreres etter avtale med fotballstyret.

Om du brenner for å skape idrettsglede og fellesskap for barn og unge så er dette din store mulighet! Ta kontakt med fotball@orkanger-if.no