04.04.2013 - OIF

Øyvind Togstad ny leder i Orkdal Idrettsråd

oyvind togstad 2013 nett

OIFs Øyvind Togstad ble i kveld valgt som leder i Orkdal Idrettsråd.

Det er en erfaren idrettsprofil som nå tar på seg dette vervet. Idrettsrådet er et fellesorgan for idretten i den enkelte kommune, organisert i Norges Idrettsforbund (NIF) gjennom idrettskretsene og underlagt NIFs lover og vedtekter.

Idrettsrådene består av alle idrettslagene i kommunen som er medlemmer av NIF. Alle kommuner med flere enn tre idrettslag skal ifølge NIFs lovverk ha et idrettsråd. (Kilde: idrett.no)

Årsmøtet i Orkdal Idrettsråd valgte følgende styre i kveld i sitt møte i OIFs klubbhus i Idrettsparken:

Leder:                  Øyvind Togstad, OIF     Velges for 2 år – Ny
Nestleder             Bente Bostad, Sv/NOI        Ikke på valg
Styremedlem:        Ronald Lindberg, Orkla Fjellsportklubb   Gjenvalg for 2 år
Styremedlem:        Lars Johan Vattengård, U&IL Glimt  Ikke på valg
Styremedlem:        Edvar Hoston, Fjellmann        Ikke på valg
Styremedlem:        Thor Arne Johnsen, OIL       Velges for 2 år
Styremedlem:        Fredrik Evjen, Orkla Fotballklubb               Velges for 2 år - Ny                
Styremedlem:        Antonios Hatzimarkos, Orkdal Taekwon-Do Klubb     Ikke på valg
Styremedlem:        Oddvar Kjøren, Ytre Geitastrand IL   Ikke på valg
Styremedlem:        Sunniva Wærdahl, Ytre Geitastrand IL    Velges for 2 år - Ny

Varamedlem:        Rudolf Larsen, OIF        Velges for 2 år - Ny
Varamedlem:        Lavrans Skuterud, Orkla Fjellsportklubb    Gjenvalg for 2 år


Valgkomite:        Knut Even Wormdal    Gjenvalg       
Valgkomite:        Endre Hoston                    ”
Valgkomite:        Ansgar Selstø     Ny         

Revisorer:        Guri Anne By og Arnt Ustad