12.05.2020 - OIF

Nye retningslinjer for leie av klubbhuset - Ulvåshytta - Flerbrukshuset

OIF åpner nå opp igjen klubbhuset, Ulvåshytta og flerbrukshuset for utleie. Etter samråd med kommunelegen har vi kommet til følgende nye retningslinjer;

 • Ved utleie skal det være en ansvarlig person som har ansvar for at alle deltakere overholder smittevernreglene
 • Ansvarlig person skal utarbeide en liste over alle deltakere som skal delta på samlingen med kontaktinformasjon (Telefonnummer eller e-post).
 • Denne listen skal beholdes av leier i minimum 10 dager og være tilgjengelig for kommunelege ved en eventuell smitte.
 • Ingen med forkjølelses eller influensasymptomer eller annen uavklart helsetilstand skal møte opp eller delta.
 • Areal som skal benyttes til utleie skal før utleie være vasket – dørhåndtak og andre kontaktflater skal være vasket med sprit eller klorblanding
 • Ved ankomst til og etter endt samling skal alle deltakere umiddelbart vaske hender med såpe og vann eller håndsprit
 • Alle skal til enhver tid holde minst en meter avstand
 • Max antall deltakere er
  • Ulvåshytta max 20 personer
  • Klubbhuset max 30 personer
  • Flerbrukshuset max 50 personer
 • Alle leietakere må leie med vasking av lokalet for at lokalene skal bli leid ut

 

Kontaktperson flerbrukshuset; Daglig leder: Anders Rotstigen Skjøld 97 50 93 54 daglig.leder@orkanger-if.no

Kontaktperson Ulvåshytta: Mona Iren Ebbesen utleie-ulvashytta@orkanger-if.no  tlf. 41 67 37 40

Kontaktperson Klubbhuset: Grethe Vullum klubbhuset@oif-fotball.no