27.05.2013 - OIF

Rudolf Larsen ansatt som daglig leder i OIF

Rudolf nett

Rudolf Larsen (68) er ansatt som daglig leder i Orkanger Idrettsforening.  Det er en profilert ørbøgg med lang fartstid i både OIF, lokalt næringsliv, politikk og kommuneadministrasjon som nå blir den første fast ansatte i OIF.

- Jeg gleder meg til å ta fatt, sier han og motivasjonen ligger i den store aktiviteten og driven i foreninga for tida. – Vi har aldri hatt så stor aktivitet hverken sportslig eller på anleggssiden. At OIF trenger en fast ansatt er det ingen tvil om.

Det var på årsmøtet 21. mars at foreningas medlemmer enstemmig vedtok å ansette daglig leder i 50 prosent stilling. Da søknadsfristen var over satt hovedstyret med fem gode kandidater. Den beste var uten tvil Rudolf Larsen. Ikke minst hans 10 år som OIF-leder og en suveren oversikt over OIFs aktiviteter og store kunnskap om idrettens muligheter og rolle i samfunnet ligger til grunn for ansettelsen.

- Har du noen oppgaver du vil prioritere framover?

- Enda er det tidlig å si, for enda har jeg ikke skrevet arbeidskontrakt med OIF. Ett område som jeg garantert vil bruke mye tid på er organisasjonsarbeid. Med sju aktive avdelinger, nesten 1400 medlemmer og flere hundre tillitsvalgte, trenere og frivillige er det viktig å ta organisasjonsutvikling på alvor. Dessuten vil daglig leder helt sikkert få et ansvar i anleggsprosjektene framover med kunstgressbane som det første vi skal gjennomføre , sier Rudolf.

Han starter i jobben fra 1. august.