18.08.2017 - OIF

Samarbeidsavtale mellom fotball, håndball og turn

Avdelingene fotball, håndball og turn har inngått en samarbeidsavtale som har som formål å unngå kollisjoner av treningstider mellom de nevnte idrettene.

Som et tiltak for å hindre frafall i aktivitet i ung alder har disse avdelingene nå konkretisert retningslinjer for når det skal settes opp treningstid i den enkelte idretten. Man har tidligere kunne risikert at en trening i én idrett har blitt lagt på samme dag som en annen i overgangsfasen mellom sesongene, og dermed har barn måtte velge hvilken trening han/hun skal stille på. Dette er selvsagt noe OIF ønsker å unngå, derav denne avtalen.

Last ned avtalen her for å se nærmere på retningslinjene.