12.09.2013 - OIF

Søk på Orkdal kommunes Idrettsstipend

Idrettsstipend

Er du idrettsutøver, trener eller tillitsvalgt mellom 18 og 22 år og bosatt i Orkdal, kan du søke om idrettstipend. Frist for søknaden er 25. september.

Orkdal kommunes Idrettsstipend er en årlig tildeling som er et stipend på kr. 20 000,- som kan tildeles idrettsutøvere, trenere eller tillitsvalgte i alderen 15 - 22 år. Mottaker av stipendet må være bosatt i Orkdal, og/eller være knyttet til idrettslag i Orkdal kommune med tilslutning til Sør-Trøndelag
Idrettskrets og Norges Idrettsforbund, og/eller være knyttet til organisert idrettsaktivitet i Orkdal kommune som står utenfor Norges Idrettsforbund, herunder bla trav og skyting.

Stipendet kan deles i flere mindre stipend, og kan brukes til trenerhjelp, deltagelse på trening / treningssamlinger /konkurranser, samt utstyr til trening og konkurranser. Ved tildeling av stipendet legges det vekt på oppnådde resultat, erfaring og bakgrunn, utviklingsmuligheter, planer for videre idrettslig satsning, uttaleser fra idrettsledere og særkrets.

Det er Kulturutvalget som etter søknad fra aktuelle kandidater avgjør hvem som skal motta stipendet.

Formål: Stipendet skal bidra til å gi yngre idrettsutøvere, lag og tillitsvalgte innen idretten, inspirasjon og muligheter til videre satsing og personlig utvikling i sin idrett.

Årets tildeling skjer fredag 15. oktober under en stor tilstelning i forbindelse med åpninga av Nye Orklahallen.

Her kan du søke om tildeling av stipend: www.orkdal.kommune.no