20.05.2013 - OIF

Strømkabel langs med Ulvåsveien

Ulvsen

I forbindelse med at hovedstrømkabelen til Ulvåsen har blitt ødelagt i vinter, har Orkdal Energi lagt en provisorisk kabel på bakken.

Kabelen ligger langs med veien i en strekning fra omtrent de gamle s-svingene og opp til de gamle hoppbakkene.

Kabelen er god merket og den er ikke farlig for noen der den ligger. Orkdal Energi påpeker at kabelen ikke skal berøres og ødelegges på noen måte!!!! De opplyser at den skal bli gravd ned så fort telen har gått ut av bakken!