16.01.2021 - OIF

Ulvåsveien blir åpen vintersesongen 20/21 - 50 000,- fra Orkanger Vel

images

Orkanger Vel gir OIF 50 000 kroner til Ulvåsveien. Som takk lover OIF at veien blir brøytet og holdt åpen denne vinteren.

Aldri har det vært viktigere å sikre at marka er lett tilgjengelig enn nå når vi har så mange restriksjoner på grunn av korona. Dette er en engangsstøtte fra Orkanger vel i en vanskelig situasjon for OIF. Vi håper OIF og Orkland kommune finner en løsning for senere år, sier leder Olav Rostad i Orkanger Vel.

 

Ulvasveien2

OIF-leder Ove Aanonsen (t.h.) takker Orkanger Vel-leder Olav Rostad for støtten. Gaven på 50 000 kr. gjør at OIF lover skifolket åpen vei hele vinteren.

 

Store tap for OIF


Ulvåsveien er en privat vei som OIF drifter med tilskudd fra kommunen. Tilskuddet har stått uendret på 110 000 kr siden 2010 samtidig som kostnadene har økt kraftig. Både i 2019 og 2020 har Orkland kommune avslått søknader om å øke tilskuddet. I 2020 tapte OIF 170 000 kr på drifta. Pengene må tas fra annen aktivitet.

- Vi har nådd smertegrensa økonomisk, derfor varslet vi at Ulvåsveien kan bli uframkommelig i perioder med mye snø. Støtten fra Orkanger Vel gjør at vi kan garantere at veien blir brøytet denne skisesongen. Vi setter stor pris på hjelpa. Mange andre har også ønsket å bidra på ulikt vis. Folk skjønner hvor viktig dette friluftsområdet er, sier OIF-leder Ove Aanonsen.

 

Viktig for folkehelsa

I tillegg til å drifte 2,5 km vei, driver OIF et omfattende nett av skiløyper på dugnad vinters tid. OIFs stikomite sørger for gode traseer med klopper, bruer, skilting og andre tiltak om sommeren. I løpet av ett år er det gjort 25 000 noteringer i ulike trimbøker langs løypene og stiene.

Orkanger Vel-leder Olav Rostad er selv en flittig bruker av Ulvåsmarka.

- Marka er helse og trivsel for mange tusen mennesker. Velforeninga vil helst bruke pengene på annet enn veidrift, men vi gjør et unntak i år. Ulvåsveien er så viktig for lokalsamfunnet vårt at vi ikke kan leve med risikoen for stenging. Dessuten fortjener OIF en skikkelig takk for fenomenal innsats for folkehelsa gjennom mange år, sier Rostad.

Ulvasveien4UT PÅ TUR: OIF drifter et omfattende løypenett i Ulvåsmarka vinters tid, men også om sommeren er det stor trafikk og mye folk ute. Kostnadene til sommervedlikehold har økt

 

Rimelig drift

Trass i kraftig økte kostnader, holder OIF drifta av veien på et nøkternt nivå. Det viser blant annet en sammenligning med Knykenveien, som kommunen har ansvaret for. Orkland kommune anslår kostnaden for Knykenveien til 250 000 per år inkludert mva. Det tilsvarer ca. 175 kr per meter. Drifta av Ulvåsveien kostet ca. 110 kr per meter i 2020.

 

Hvis du også ønsker å hjelpe til med å holde vei, løyper og stier åpne og så takker OIF for ditt bidrag.

Du finner også plakater opp i Ulvåsen og marka med VIPPS nummer.

Du kan vippse til 624760

Kontonummer; 4270.21.01160