23.12.2020 - OIF

Ulvåsveien kan bli stengt!

12308179 532012950312970 5000230325498157702 o

 

Ulvåsveien kan bli uframkommelig med bil i perioder i 2021. Drifta av veien har blitt en for stor økonomisk belastning for OIF. En snørik vinter kan føre til delvis stenging.

Siden 2016 har drifta kostet OIF 375 000 kroner mere enn tilskudd. Tapene er økende, og i 2020 alene blir underskuddet 170 000 kroner.

Avtale med kommunen


Ulvåsveien er en privat vei. OIF har tatt ansvaret for å holde den åpen og i god stand for å gi folk tilgang til marka hele året. En avtale med kommunen gir 110 000 kr i årlig støtte til drift av veien. De faktiske kostnadene er mye høyere, altså 170 000 over tilskuddet i 2020.

Tilskuddets størrelse har vært de samme de 10 siste årene.

OIF har søkt Orkland kommune om å øke tilskuddet til 200 000, noe som fortsatt er mindre enn hva det koster å drifte veien. Kommunen avslo både i 2019 og nå i desember 2020. OIF får 110 000 også for 2021.


Økonomisk dilemma

 
Kostnadene er så store at vi må bruke penger på brøyting, strøing og vedlikehold som burde gått til aktivitet for barn og unge. Vi blir tvunget til å velge; å prioritere veien eller annen aktivitet. Vi har også diskutert bomavgift eller parkeringsavgift, men OIF ønsker at det ikke skal koste noe å komme seg til Ulvåsmarka og Ulvåshytta 

Styret understreker at målet er å holde veien åpen hver eneste dag. Hvis det ikke lar seg gjøre, vil OIF prioritere helger og de dagene OIF ski har trening i Ulvåsen. Delvis stenging vil ramme skoler, barnehager og allmenheten.


Viktig for folkehelsa


Ulvåsmarka har et omfattende løypenett om vinteren og gode, tilrettelagte traseer på barmark. Frivillige i OIF sørger for all drift og vedlikehold av skiløyper, turløyper, klopper og bruer. Ca. 25 000 har skrevet seg inn i bøkene på ulike trimposter i løpet av et år. Det virkelige besøket er høyere. Ulvåshytta hadde også mye besøk før den ble stengt på grunn av korona. Inntekter fra drift av hytta går til å holde hytta i stand.

Kommunal benyttelse av Ulvåsveien

For en del år siden ble det også bygget en vanntank/høydebasseng i forbindelse med utbyggingen av Joplassen.  Denne ligger ca. 500 meter opp i Ulvåsveien.

Denne strekningen har blitt brukt til bygging og senere til drift og vedlikehold av kommunen uten noen form for avtale eller godtgjørelse til OIF. 

82882850 1409414112572845 6412092096517242880 o

 

Nøkterne kostnader


Snørike vintre og sterk økning i trafikk til Ulvåsmarka førte til at OIF leide profesjonell entreprenør til å drifte veien for noen år siden. Det var nødvendig for å sikre god standard hele året. Da økte kostnadene, men de er ikke kunstig høye. Det viser blant annet en sammenligning med Knykenveien som Orkland kommune drifter:
Knykenveien er 1,4 km og Orkland kommune anslår verdien på drifta til 250 000 inkl. mva.
Ulvåsveien er 2,5 km og kostet 215 000 i 2019 og 270 000 i 2020.

 

12309614 532013250312940 891730708736492546 o

OIF har nå satt opp plakater med vipps-nummer slik at brukere av marka kan støtte drifta av Ulvåsveien. 

Du kan vippse til 624760

Kontonummer; 4270.21.01160

For styret OIF

Ove Aanonsen
Styreleder