05.03.2020 - OIF

Viktig informasjon

Dersom utøver, trener, lagleder eller foreldre har oppholdt seg i områder med pågående spredning av koronavirus, eller har vært i nærkontakt med personer bekreftet smittet med coronavirus de siste 14 dager så skal disse ikke møte opp på aktivitet i OIF.

Disse bes da om å ta kontakt med sin fastlege og følge råd og instruksjon derfra.

Husk ellers god hygiene, både personlig og på idrettsutstyr»

Informasjon fra Norges Idrettsforbund; https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/internasjonale-reiser-og-eventuell-risiko-for-smittespredning/?utm_source=Make%20Nyhetsbrev&utm_medium=email&utm_campaign=Info%20til%20klubber%20og%20lag%20om%20korona-viruset&utm_content=Info%20til%20klubber%20og%20lag%20om%20korona-viruset+94692

Hilsen styret i OIF