18.03.2015 - Referat

Årsmøte 2015 OIF

Årsmøte i Orkanger IF, onsdag 25. mars 2015 kl. 19:00 i OIFs Klubbhus i Idrettsparken. Årmøtepapirene finner du her, og de er lagt ut i papirform på OIFs klubbkontor i Frivilligsentralen og Folkebiblioteket på Orkanger.

Forretningsorden

 1.     Godkjenning av stemmeberettigede
 2.     Godkjenning av innkalling, sakliste og forretningsorden
 3.     Ett minutts stillhet til minne om OIF-ere som gikk bort i 2014
 4.     Valg av dirigent og sekretær samt to deltakere til å underskrive protokollen sammen med leder
 5.     Årsmelding 2014, herunder avdelingsårsmeldinger og protokollkomiteens rapport
 6.     Regnskap 2014 med revisjonsberetning
 7.     Innkomne forslag
 8.     Fastsetting av kontingent 2016
 9.     Budsjett 2015
 10.     OIFs organisasjonskart
 11.     Valg


Årsmøtesak 5
Årsmelding for hovedforeninga

Årsmøtesak 6
Årsregnskap for OIF 2014

Regnskapsrapporter - avdelinger

Revisjonsberetning

Årsmøtesak 7
Innkomne forslag - styrets innstilling til vedtak

Årsmøtesak 8
Fastsetting av kontingent for 2016

Årsmøtesak 9
Budsjett 2015

Årsmøtesak 10
Organisasjonskart 2015

Årsmøtesak 11
Valgkomiteens innstilling

Årsmøtereferat

Referat fra årsmøtet onsdag 25. mars 2015