09.02.2013 - Referat

Årsmøtet i OIF 2013

OIFlogohvitbunn 1

Årsmøte i Orkanger IF, torsdag 21. mars kl. 18:00 i OIFs Klubbhus i Idrettsparken.

Forretningsorden

  1. Godkjenning av stemmeberettigede
  2. Godkjenning av innkalling, sakliste og forretningsorden
  3. Valg av dirigent og sekretær samt to deltakere til å underskrive protokollen sammen med leder
  4. Årsmelding 2012, herunder avdelingsårsmeldinger og protokollkomiteens rapport
  5. Regnskap 2012 med revisjonsberetning
  6. Innkomne forslag
  7. Fastsetting av kontingent 2014
  8. Budsjett 2013
  9. OIFs organisasjonsplan
  10. Valg

Årsmøtesak 4

Årsmelding for hovedforeninga

Årsmøtesak 5

OIFs regnskap for 2012

Revisjonsberetning

Årsmøtesak 6

Innkomne forslag - styrets innstilling til vedtak

Årsmøtesak 7

Fastsetting av kontingent

Årsmøtesak 8

Budsjett 2013

Årsmøtesak 9

Organisasjonskart 2013

Årsmøtesak 10

Valgkomiteens innstilling

Årsmøtereferat fra årsmøtet torsdag 21. mars 2013