04.02.2014 - Referat

Årsmøte i OIF 2014

Årsmøte i Orkanger IF, mandag 31. mars kl. 19:00 i OIFs Klubbhus i Idrettsparken.

Forretningsorden

 1. Godkjenning av stemmeberettigede
 2. Godkjenning av innkalling, sakliste og forretningsorden
 3. Ett minutts stillhet til minne om OIF-ere som gikk bort i 2013
 4. Valg av dirigent og sekretær samt to deltakere til å underskrive protokollen sammen med leder
 5. Årsmelding 2013, herunder avdelingsårsmeldinger og protokollkomiteens rapport
 6. Regnskap 2013 med revisjonsberetning
 7. Innkomne forslag
 8. Fastsetting av kontingent 2015
 9. Budsjett 2014
 10. OIFs organisasjonsplan
 11. Valg
Årsmøtesak 5


Årsmelding for hovedforeninga

Årsmøtesak 6


Årsregnskap for OIF 2013

Revisjonsberetning

Årsmøtesak 7


Innkomne forslag - styrets innstilling til vedtak

Årsmøtesak 8


Fastsetting av kontingent

Årsmøtesak 9


Budsjett 2013

Årsmøtesak 10


Organisasjonskart 2014

Årsmøtesak 11

 

Valgkomiteens innstilling

 

Årsmøtereferat fra årsmøtet mandag 31. mars 2014