25.04.2008 - Referat

Årsmøter 2006-2010

Årsmøtereferat 2010 (.pdf-fil)


Årsmøtedokumenter 2010

Sakliste, årsmeldinger, årsmøtesaker 2010

Vedlegg sak 5: Forslag til fordeling av økonomiske midler

Vedlegg sak 6: Forslag til Retningslinjer for profilering av OIF

Regnskap 2009:

Budsjett for OIF i 2010


Årsmøtereferat 2008 OIF (.pdf-fil)

Årsmøtereferat 2006 OIF (.pdf-fil)
Årsregnskap 2006 (.pdf-fil)