15.06.2020 - Referat

Årsmøtet 2019

Årsmøtet ble avholdt 28. mars kl. 19.00 i klubbhuset i Idrettsparken med 20 medlemmer tilstede

 

Forretningsorden-OIF-arsmote-2023.pdf

Vedlegg-2.1-Regnskap-OIF-2018.pdf

Vedlegg-1.2-Signert-revisorberetning.pdf

Vedlegg-2.3-Sammendrag-alle-avdelinger-2018.pdf

Vedlegg-3-OIF-ORGANISASJONSKART.pptx

Vedlegg-2-Budsjett-OIF-2020.pdf

Vedlegg-4-Valg4.pdf

Signert-arsmoteprotokoll.pdf