08.03.2006 - Referat

Årsrapport og årsregnskap 2005


Årsrapport 2005

Årsregnskap 2005

Årsrapport og årsregnskap er også lagt tilgjengelig på biblioteket. Regnskapet er ikke fullstendig revidert og er derfor å betrakte som foreløbig regnskap. Eventuelle endringer vil bli fortløpende oppdatert på nettsidene.Mer informasjon får du hos lagets leder Else-Britt Evjen.