17.04.2016 - Referat

Årsmøte 2016

Årsmøte 2016 i Orkanger IF ble holdt mandag 14. mars kl. 19:00 i OIFs Klubbhus i Idrettsparken.

Forretningsorden

 1. Godkjenning av stemmeberettigede
 2. Godkjenning av innkalling, sakliste og forretningsorden
 3. Ett minutts stillhet til minne om OIF-ere som gikk bort i 2015
 4. Valg av dirigent og sekretær samt to deltakere til å underskrive protokollen sammen med leder
 5. Årsmelding 2015, herunder avdelingsårsmeldinger og protokollkomiteens rapport
 6. Regnskap 2015 med revisjonsberetning
 7. Innkomne forslag
 8. Fastsetting av kontingent 2017
 9. Budsjett 2016
 10. OIFs organisasjonskart
 11. Valg

Årsmøtepapirer

Årsmøtesak 10
Organisasjonskart 2016

Årsmøtereferat