28.08.2008 - Referat

Innkalling styre- og avdelingsmøte 11. september 2008

På grunn av arbeidet til ”Visjonsutvalget for Nedre Rømme, Idrettsparken, Orklahallen og Gammelosen” blir avdelingsmøtet iflg. Tidligere møteplan flyttet til torsdag 11. Sept. Kl. 18.00, Rådhuset. Sakliste .....

Saksliste:

  1. Medlemsoversikt
  2. Hjemmesida
  3. Materiallister/forsikringer
  4. Orientering om ”Visjonsutvalget” sitt arbeid (neste møte 16.09)
  5. Situasjonen vedr. utbygging på Nedre Rømme
  6. Skisse for nytt dusj-, garderobe og tribuneanlegg
  7. Ny aksjon ”Løype for folket” – ny løypemaskin til Ulvåsmarka.
  8. Ref.sak: Søknad til Orkdal kommune om overtakelse av drift- og
    vedlikehold av Ulvåsveien og parkeringsplassen ved Ulvåshytta (vedlagt)