21.09.2007 - Stikomité

Rømmesmyra.

Navnet forteller oss at gårdene Rømme hadde felles eiendommer her oppe, i det som kalles ”Rømme felles".