01.11.2005 - OIF

KOMITÉMØTE 26.10.2005

I Ulvåshytta hadde vi, Arnfinn Sæthre, Thor Isdahl, Eimunn Krokdal og Andreas Helbæk, vårt avsluttende møte for sesongen 2005.

Vårt oppdrag er egentlig avsluttet, men vi vil gjerne fortsette, både for å utbedre og for å vedlikeholde det vi har gjort. 

Sak 12/2005: Orientering / informasjoner:

Vårt oppdrag, som vi fikk fra Orkanger Idrettsforening for fire år siden, var å rydde, merke og skilte stier i Ulvåsmarka, slik at vi skulle få et brukbart stinett i vårt nærmeste utfartsområde.   Dette mener vi nå å ha utført. I tillegg har vi fått laget og satt opp ei stor informasjonstavle på Raudhåmmårn som vi er ganske stolte av, og dessuten laget et kart over stiene. Når vi under vårt arbeid hadde behov for ekstra hjelp i "felten", og det var ofte, var det ikke vanskelig å få med dugnadsfolk! Det var også hyggelig å registrere at folk satte pris på det vi gjorde. Det inspirerte!

Men det er egentlig mye mer som kan gjøres: Mange stier går over blaute myrer. Vi kan ikke tørrlegge dem, men noe kan nok gjøres for at det skal bli lettere å ferdes på dem. Dessuten må det som er gjort vedlikeholdes. Det er kanskje nå det aller viktigste.

Litt om økonomi:

Da våren nærmet seg i 2002 og vi planla hva vi skulle gjøre ute i marka dette året, ble det behov for å skaffe til veie penger. En kalkulering viste at vi i første omgang skulle komme langt med 6000 kroner. Vi sendte en søknad til kommunen, og etter få dager var beløpet overført til en nyopprettet bankkonto! Dette holdt faktisk ganske lenge, men etter hvert ble det jo bruk for mer; fire ganger søkte vi kommunen om støtte (6.000 + 5.000 + 10.000 + 3.000), til sammen har Orkdal kommune gitt oss 24.000 kroner i støtte. Etter søknad fikk vi også 10.000 kroner fra Sør-Trøndelag Fylkeskommune, og etter søknader nå siste sommer har vi fått 12.000 kroner fra det lokale næringslivet, Bårdshaug Herregård, Coop Orkla, Elkem Thamshavn, Orkdal Sparebank, Orkla Exolon KS og OTI. Til sammen støtte (inntekt): 46.000 kroner.

Utgiftene har vært: Trykkimpregnerte stolper og bord til skilt, bruer og platter, maling o.a. har kostet oss nærmere 12.000 kroner. Bildet på info-tavla på Raudhåmmårn kom på 5.250 kroner. For kartproduksjonen måtte vi betale 22.625 kroner og karttrykkinga 6.312 kroner. Dette ble til sammen 46.187. Altså litt mer enn inntektene. Men så snart kartet var ferdigtrykt, begynte vi å selge, og fram til nå har vi solgt kart for 4.987 kroner. Etter hvert som pengene kommer inn her, blir de satt inn på vår konto.

Vi må rette en stor takk til alle som har støttet oss med penger, og ikke minst en takk til alle som har møtt opp og hjulpet oss ute i marka!

 

Møte slutt kl.19.30.

 

Andreas Helbæk