25.03.2011 - Stikomité

Møte i Stikomitee 21.02.2011.

Møtereferat

Møte i Ulvåshytta 21.02.2011 kl.18.00.
Til stede: Eimunn Krokdal, Thor Isdahl og Andreas Helbæk
Fravær: Arnfinn Sæthre.

Sak nr.

Sak. Bakgrunn for saken.

Vedtak

7/11

Skogstien:
8/11

Info om Stikomitéen i forbindelse med utgivelse av et hefte om OIF´s aktiviteter de siste 10 år.


Sak nr.

Sak. Bakgrunn for saken.

Vedtak

7/11

Skogstien: Andreas har vært i kontakt med Knut Røst (Statskog) og Erling Revhaug (Orkla Landbruk). De mener liksom Stikomitéen, at utgiftene i forbindelse med opparbeidelse av stien ikke må belastes OIF, og foreslår en tredeling mellom Statskog, Orkla Landbruk og Orkdal kommune. Men siden ingen ting er budsjettert inneværende år, bør prosjektet utsettes til 2012.

Etter befaringen vil vi få bedre grunnlag for å beregne kostnadene.

Komitéen vil også ta standpunkt til leverandør av de ferdige plakatene.

I løpet av sommeren og høsten kan vi sørge for rydding i stiene og kanskje bygging av klopper.

Snekring av bakplater (i A2-format) blir vinterarbeid.

Prosjektet utsettes til 2012.
Vi kaller inn Knut Røst, Erling Revhaug, Marie Richter, Ole Richter og en representant fra kommunen til befaring til våren for å bli enige om trasé og hvilke plansjer vi skal ha og hvor de skal stå.

Søknad om støtte må sendes i god tid til Statskog, Orkla Landbruk og Orkdal kommune.

8/11

Info om Stikomitéen i forbindelse med utgivelse av et hefte om OIF´s aktiviteter de siste 10 år.

Andreas har skrevet et forslag med en del opplysninger om Stikomitéens aktiviteter siden den ble opprettet.

Forslaget fra Andreas ble godtatt med et par tilføyelser.

Opplysningene sendes Knut Even Wormdal.

 ........................................    .......................................................
    Eimunn Krokdal                            Thor Isdahl


                              ................................... 
                                  Andreas Helbæk