20.12.2009 - Stikomité

Referat fra komitémte 15.12.2009 hjemme hos Andreas.

Til stede: Arnfinn Sæthre, Eimunn Krokdal, Ingebrigt Ustad og Andreas Helbæk.
Meldt fravær: Thor Isdahl.

Sak 18/09: Ref. om klopper.

Sak 19/09: Bok på Raudhåmmårn. Premie.

Sak 20/09: Gapahuken.

Sak 18/09: Vi har fått skriftlig bekreftet at de bevilgede spillemidlenedisponeres neste år. Regnskapet sendes snarest mulig etter at arbeideter avsluttet.

Sak 19/09: Ny bok kjøpes. Håper Bjørn Krokdal kan bringe opp nyboka denne nyttårsaften også. Ansvar: Andreas.                            
Arnfinn tar ansvar for bilde til premien til årets "Raudhåmmårtraver".

Sak 20/09: Kostnadsoverslaget viser en totalsum på kr63.000,-. Tilskuddet fra Statskog er på 20.000,-, fra Orkdal kommune har vi fått 15.000,- (det vi søkte om), og vi verdsetter vår egen dugnadsinnsats til 23.000,-. De resterende 5.000,- søker vi Fylkes-kommunen om.
Dermed kan vi sende den endelige bestillinga til Olav Erling Solem. Vi ønsker at byggesettet kan reises i uke 15.
Fundamentene er allerede ferdigbygde.
Leieavtalen med Statskog er formeldt ordnet, og melding sendes Skaun kommune.
Stein til ¨fylle "bålgropa" er bestilt hos John Nyhus.
Torv til taket kan kanskje tas i forbindelse med det nye servicebygget til skiavdelinga? Andreas skaffer never.
Andreas tar også kontakt med Rudolf Larsen og sørger for å skrive søknad til Sør-Trøndelag Fylkeskommune.
Ingebrigt sender bestilling til O.E Solem. Han sender også den nødvendige meldinga til Skaun kommune.