13.01.2011 - Stikomité

Referat fra møte i Stikomitéen i Ulvåshytta 12.01.2011.

Avdeling

Stikomitéen

Tid og sted

Onsdag 12.januar 2011 kl.18.00 i Ulvåshytta.

Til stede

Thor Isdahl, Arnfinn Sæthre, Eimunn Krokdal og Andreas Helbæk

Meldt fravær

Ingen

Ikke møttSak nr.

Sak. Bakgrunn for saken.

Vedtak

1/11

Igjenstående arbeid fra i fjor.
a) Gapahuken er ferdig, men en del lav-vegetasjon bør fjernes mot øst og ned langs stien.
b) Kloppene på Rømmesmyra er nesten ferdig, det mangler bare noen skruer.
c) Spesielt stivedlikehold. Følgende stier gror ekstra fort igjen: 1.Stien fra Oksbåsen og opp til stien Rødåsen – Årlia. 2.Nedre delen av Buvikløypa.
d) Fjorårets Raudhåmmårtraver ble Thor Zevgren med 365 turer!


Arbeidene settes i gang så snart snøen forsvinner.


Vi tar noen dugnader tidlig på sommeren.

Arnfinn sørger for ”premiebilde”.

2/11

Klopper / bruer.
a)
Det ble noen overflødige platter på Rømmesmyra. Kan de plasseres nedover veien/traséen mot Rødåsen. Vi bør ta kontakt med Skiavdelinga.
b) Vi har noe materialer lagret i Årliaområdet, og her kan det være behov for klopper.


Andreas kontakter Atle Wormdal (skiavdelinga).

Vi tar en rekognosering når forholdene tillater og bestemmer hva vi skal gjøre.

3/11

Skogstiene.
I 1992 sørget Kontaktutvalget for skogbruk i Orkdal v/Erling Revhaug for at det ble opparbeidet en skogsti (natursti) i Ulvåsen. Denne er ikke blitt vedlikeholdt, så den gror igjen og alle opplysningsplakater er ødelagte.
Det var Knut Røst (Statskog) som lurte på om ikke Stikomitéen kunne ta ansvar og sette den i stand igjen.

Andreas tar kontakt med Knut Røst for å høre hva han kan hjelpe oss med (gode råd, opp-lysningsskilt, penger).
Arnfinn undersøker med Orkanger Ungdomsskole om de kan hjelpe oss på en eller annen måte.

4/11

OIF er 110 år.
Det bør markeres, og Hovedstyret oppfordrer alle avdelingene til å velge en representant til en jubileums-komité. Stikomitéen er jo ingen avdeling, men vi vil gjerne ha med en representant allikevel.Eimunn blir vår representant.

Møtet sluttkl.19.30.

……………………………………………………….. ………………………………………………………………….
ThorIsdahl Arnfinn Sæthre

………………………………………………………. …………………………………………………………………...
Eimunn Krokdal Andreas Helbæk