25.03.2011 - Stikomité

Referat fra styremøtet 24.03.2011.

Tid og sted

Torsdag 24.mars 2011 hjemme hos Andreas.

Til stede

Arnfinn Sæthre, Thor Isdahl, Eimunn Krokdal og Andreas Helbæk

Meldt fravær

Ingen

Ikke møtt

Sak nr.

Sak. Bakgrunn for saken.

Vedtak

Sak 09/11

Premie til ”Raudhåmmårtravern” 2010, Thor Zevgren.Sak 10/11

Stikomiteens del i OIF´s 110-årsjubileum.
Sak nr.

Sak. Bakgrunn for saken.

Vedtak

Sak 09/11

Premie til ”Raudhåmmårtravern” 2010, Thor Zevgren.

Premien skal utdeles på årsmøtet, men verken Andreas eller noen av de andre i komiteen har anledning til å møte.

Andreas kontakter hoved- styret for å få noen til å ta ansvaret.

Sak 10/11

Stikomiteens del i OIF´s 110-årsjubileum.

Ulvåsen og Ulvåsmarka skal markeres under jubileet den 24.juni.

Stikomiteen tar ansvaret for en guidet tur fra Ulvåsen til Raudhåmmårn. En tur opp til gapahuken (Gauphiet) bør også være aktuelt.

.................................                           ..................................  
Arnfinn Sæthre                                       Thor Isdahl


...................................                          ...................................
        Eimunn Krokdal                                     Andreas Helbæk