03.06.2006 - OIF

Referat fra stimøtet 1.juni 2006.

Møtet ble holdt i det nye OIF-arkivet i Ulvåshytta,
torsdag 1.juni 2006 kl.19.00.
Til stede: Arnfinn Sæthre, Eimunn Krokdal, Thor Isdahl og Andreas Helbæk.

       Sak 3/2006: Bygging av bruer, klopper, etc.

a)     På seinvinteren ble det med snøskuter kjørt ut en del treplatter. De fleste ligger på forskjellige steder på Rømmesmyra (til bruk på Rømmesmyra – Raudhåmmårn – Hulluflata), mens noen ble kjørt bort mot enden av lysløypa. Disse bør komme på plass så fort vi kan få det til. Erik Høiseth har allerede plassert noen, men de er tunge, og det hadde vært en stor fordel om vi kunne få bruke OIF´s ”firhjuling”.  Til dette må det foreligge skriftlig tillatelse fra kommunen.

Vedtak: Andreas tar kontakt med Orkdal kommune v/Rudolf Larsen. Andreas snakker også med Erik H. for eventuelt å høre om han er villig til å kjøre ”firhjulingen”.

b)     Materialer til bygging av bruer/klopper på de blaute stedene nederst mot Hulluflata, kjøres opp til Hulluflata og bæres videre oppover.

c)     Dersom vi får bruke ”firhjulingen”, bør det også kjøres materialer fra Rødåsen mot Årlia (event. fra Ulvåsen og forbi Årlia) for å prøve å tørrlegge noen blaute partier  på denne stien. Først og fremst gjelder dette passasjen over bekken ved østkanten av den store snauhogsten (like ved kommunegrensa).

Tidsplan for effektuering av disse punktene settes opp på vårt neste møte (8.juni).

     Sak 4/2006: Skilt

          Det skal settes opp et skilt, Til Eldevikveien, ved Gabrielrødåsen, og et ved traktorveien ovenfor Hestlykkja tekstet  Til Rødåsveien.

b)     Skiltet  Damdalen  mellom Stormyra og Årlia byttes ut med et nytt: Nonsskaret.

c)     De gamle skiltene på Årlia taes ned.

       Sak 5/2006: Rydding.

       På mange stier vokser det fort til med ”småpysj”. Derfor bør vi på våre stiturer ta med oss noe ryddeutstyr og fjerne litt etter hvert.

       Sak 6/2006: Turforslag.

       Vi snakket en del om hvordan turforslagene bør utformes. Vår veiledende ”hovedmeny” ble:

  • Avstander (gjerne også noen høyder).
  • Lett, middels eller tung.
  • Traktorvei, sti.   Tørr, fuktig.
  • Rasteplasser.
  • Historiske steder ( gamle bosteder / hustufter, setrer, beitelykkjer, kolmiler, gamle navn, osv).
  • Landskapsformer / geologi.

NB! Det må ikke bli for mye tekst!

Disse turforslagene m/bilder skal vi legge inn på vår hjemmeside. Dersom vi har mange opplysninger om noe, for eksempel gamle bosetninger, kolmiler, hvordan landskapet er blitt formet, kan dette legges ut på ekstra link.

Orkdal kommune ønsker også kopier av våre turforslag m/bilder (sak 02/2006).

      Sak 7/2006: Sikring på Raudhåmmårn og Utsikten.

       Det er gledelig stor trafikk på  Raudhåmmårn. Sjøl om vi har foretatt en del sikring mot stupet, er det absolutt stor fare for at alvorlige ulykker kan skje hvis barn får løpe fritt rundt uten tilsyn av voksne. Vi drøftet hva vi kan/bør gjøre. Men å sikre slik at det blir 100% sikkert, anser vi for umulig. Vi er svært usikre på hva vi skal gjøre. Kanskje er det mest effektivt å sette opp advarende skilt?

       Vedtak: Andreas tar kontakt med Ola Fossvoll for å få hans råd og eventuelt forslag til utforming av skilt til plassering på Raudhåmmårn, og på Utsikten ved stien sør for Raudhåmmårn.

      Sak 8/2006: Informasjon / reklame i Sør-Trøndelag.

       Denne forsommertida vi er inne i akkurat nå, byr egentlig på spesielle opplevelser i naturen. Når alt og alle våkner til nytt liv, vil alle våre sanser motta uforglemmelige inntrykk. Det hadde vært fint med en liten artikkel i lokalavisa som kan lokke enda flere ut i marka. En påminnelse om at vårt spesielle kart er å få kjøpt, bør også være med.

       Vedtak: Arnfinn skriver en liten epistel som han mailer til avisa sammen med et vakkert bilde.

      Nytt møte holdes på samme sted torsdag 8.juni kl.19.00. I mellomtida arbeider vi litt mer med turforslagene.

      Møtet slutt kl.21.00.

 

      Andreas Helbæk