Orientering » Terminlister » Terminliste 2020

Terminliste 2020

22.05.2020 19:23

Her ligger årets foreløpige terminliste.

Det kommer trolig endringer og tilleggsløp.

Terminliste2020.xlsx