Ski » Referat » Styremøte 6. desember 2010

Styremøte 6. desember 2010

06.12.2010 23:58

Følgende saker tatt opp på møtet:
1. Info fra leder

Tennbriketter,
Telenorkarusell,
ST-karusell

2. Økonomi m/budsjett

Kari Holseth la frem forslag til budsjett

3. Emit

Jonas Appelqvist orienterte

4. Marka

AtleWormdal orienterte om forholdene i marka

5. Marked og arrangement

Salgskvelden på Rostad møbler ble drøftet

6. Sportslig

Jonas Appelqvist orinterte om
 - OIF julesprint
 - Minnerennet