Turn » Kjøp og Salg

Kjøp og Salg - brukte turnklær

Annonseres på Facebook

 


Ny annonseplass for kjøp og salg av turnutstyr

04.02.2014  Kjøp og Salg - brukte turnklær

Vi flytter annonseringen over til Facebook. Enklere administrasjon - Alle kan legge inn annonser selv. Legg gjerne med et bilde, og husk pris og kontaktinformasjon. Annonsering, kjøp og salg skjer på eget ansvar og følger Facebook sine regler og retningslinjer for publisering.

Les mer…