16.04.2024 -

Årsmøte Orkanger IF - ny leder

2024 04 15 OIF styret
Eivind Selven ny leder i Orkanger IF

Den største frivillige organisasjonen i Orkland kommune, Orkanger Idrettsforening, har fått ny leder. Eivind Selven ble enstemmig valgt på Årsmøtet mandag kveld.

Tekst av Marit Mjøen

Selven har vært styremedlem siden 2018, og tar nå over ledervervet etter Tor Bach som har vært med i styret siden 2010 som kasserer, nestleder og leder fra 2022.

- Jeg takker for tilliten og jeg gleder meg til å lede ei forening som er i vekst og har god økonomistyring. Foreninga er den største i Orkland og tilbyr mange aktiviteter. Jeg gleder meg til å bli enda bedre kjent med aktive og tillitsvalgte, sa Selven til Årsmøtet etter å ha fått overlevert klubba av avtroppende leder Tor Bach.

2024 04 15 Blomster Tor Bach Eivind Selven2

Orkanger IF kan vise til stor idrettsaktivitet og hadde 1850 betalende medlemmer ved årsskiftet 2023/24. Omsetninga var på over 12 millioner. De fleste medlemmene er barn og unge som har aktivitetstilbud i atlet, fotball, friidrett, håndball, orientering, ski, svømming og turn.

I tillegg til avdelingene innen idrettsaktivitet, har OIF en anleggsavdeling som sørger for at fotballbanene i Idrettsparken driftes godt og helårlig. Laget har også en stikomite som legger til rette for milevis med turløyper sommer og vinter i Ulvåsmarka. En egen komite har ansvar for drift av Ulvåshytta og en annen for Klubbhuset i Idrettsparken og Flerbrukshuset på Nedre Rømme. OIF er medeier i IKAS (Idrettsparken Kunstgress AS) sammen med Orkla Fotballklubb og Orkland kommune.

Eivind Selven sier at selv om OIF har det meste på stell, er foreninga på jakt etter frivillige som kan bidra med å øke aktivitetene i friidrett og i skiavdelinga.

- OIF har flotte anlegg både for friidrett og ski og garantert et potensiale av interesserte barn og unge om vi bare legger til rette. Vi skal øke innsatsen gjennom markedsføring for å vise tilbudene våre, sier Selven.

Det nye styret i Orkanger IF:

Leder Eivind Selven
Nestleder Atle Larsen
Styremedlem Trine Eggan Andresen
Styremedlem Hege Berg
Styremedlem Oda Sterten
Styremedlem Hermann Lund
Styremedlem Per Erik Gjeldstad
1. Varamedlem Kari Fossvoll
2. Varamedlem John Forvik
3. Varamedlem Atle Olav Sognli

2024 04 15 Klubbe Tor Bach Eivind Selven

Påtroppende leder i Orkanger IF Eivind Selven mottar klubba av avtroppende leder Tor Bach på Årsmøtet mandag 15.april.

2024 04 15 OIF styret

Styremedlemmer i Orkanger IF i 2024. F.v. Oda Sterten, Hege Berg, Hermann Lund, Eivind Selven, daglig leder Anders Rotstigen Skjøld, Atle Larsen og John Forvik.