14.03.2012 - Usortert

Årsberetning 2011

Årsberetning Atletavdelinga Orkanger IF 2011

Atletavdelinga har lagt bak seg et år med nedgang i medlemstallet. Lokalene vi benytter er fortsatt i kjelleren til Orkdal MC Klubb. I mars ble lokalet oversvømt på grunn av flom. Det tok et par måneder før huseier fikk utbedret skadene.
Hvert medlem har eget nøkkelkort. Aktiviteten i klubben har vært som normalt. Hvert medlem styrer sin egen trening. Benjamin Baldwin har deltatt på stevner i styrkeløft. Det er vanligvis 5-10 personer innom lokalene i løpet av en vanlig ukedag. I helgene er det vanligvis færre. Det har vært en nedgang i antall medlemmer siden i fjor. Rundt 20 personer har trent hos oss hele eller deler av året. Lokalet er litt lite når det er mye folk på ukedagene, og på sikt bør avdelinga ha et større lokale.

Økonomien er noe svekket siden det er færre medlemmer til å betale treningsavgift. Også store utgifter til regnskapsføring bidrar til et underskudd.

De store utgiftene er husleie og innboforsikring som til sammen er på ca 30 000. Vi har noen utgifter også til vedlikehold av treningsapparater.

 

Årsmøte ble avholdt 15/2-2012.

Styret 2011

Leder, Thomas Nordahl Pedersen

Nestleder, Stein Aasbø.                         

Kassere, Jostein Druglimo.                   
Materilaforvalter, Karl Åke Sjølin.       

Styremedlem, Benjamin Baldwin.         

Valg

Leder, Thomas Nordahl Pedersen .        Ikke på valg
Nestleder, Stein Aasbø.                          Ikke på valg

Kassere, Benjamin Baldwin.                  Ny Valgt for 2 år 
Materilaforvalter, Karl Åke Sjølin.        Ikke på valg