14.03.2012 - Atlet

Treningsavgift

Treningsavgifta er 1500,- pr år. I tillegg kommer medlemskap i Orkanger IF.

Betales til konto nummer 4270.31.85171